Kuwaiti Dinar(KWD)=

Gambian Dalasi(GMD)

Current Exchange Rate:1 KWD = GMD
Inverse Exchange Rate:1 GMD = KWD   International exchange rate update time:

KWD to GMD Exchange Rate

KWD to GMD Exchange Rate

KWD GMD
1 KWD0 GMD
5 KWD0 GMD
10 KWD0 GMD
25 KWD0 GMD
50 KWD0 GMD
100 KWD0 GMD
500 KWD0 GMD

GMD to KWD Exchange Rate

GMD KWD
1 GMD0 KWD
5 GMD0 KWD
10 GMD0 KWD
25 GMD0 KWD
50 GMD0 KWD
100 GMD0 KWD
500 GMD0 KWD
KWD Exchange Rate