Kuwaiti Dinar(KWD)=

Bahamian Dollar(BSD)

Current Exchange Rate:1 KWD = BSD
Inverse Exchange Rate:1 BSD = KWD   International exchange rate update time:

KWD to BSD Exchange Rate

KWD to BSD Exchange Rate

KWD BSD
1 KWD0 BSD
5 KWD0 BSD
10 KWD0 BSD
25 KWD0 BSD
50 KWD0 BSD
100 KWD0 BSD
500 KWD0 BSD

BSD to KWD Exchange Rate

BSD KWD
1 BSD0 KWD
5 BSD0 KWD
10 BSD0 KWD
25 BSD0 KWD
50 BSD0 KWD
100 BSD0 KWD
500 BSD0 KWD
KWD Exchange Rate