Kuwaiti Dinar(KWD)=

Bangladeshi Taka(BDT)

Current Exchange Rate:1 KWD = BDT
Inverse Exchange Rate:1 BDT = KWD   International exchange rate update time:

KWD to BDT Exchange Rate

KWD to BDT Exchange Rate

KWD BDT
1 KWD0 BDT
5 KWD0 BDT
10 KWD0 BDT
25 KWD0 BDT
50 KWD0 BDT
100 KWD0 BDT
500 KWD0 BDT

BDT to KWD Exchange Rate

BDT KWD
1 BDT0 KWD
5 BDT0 KWD
10 BDT0 KWD
25 BDT0 KWD
50 BDT0 KWD
100 BDT0 KWD
500 BDT0 KWD
KWD Exchange Rate