Hungarian Forint(HUF)=

Kuwaiti Dinar(KWD)

Current Exchange Rate:1 HUF = KWD
Inverse Exchange Rate:1 KWD = HUF   International exchange rate update time:

HUF to KWD Exchange Rate

HUF to KWD Exchange Rate

HUF KWD
1 HUF0 KWD
5 HUF0 KWD
10 HUF0 KWD
25 HUF0 KWD
50 HUF0 KWD
100 HUF0 KWD
500 HUF0 KWD

KWD to HUF Exchange Rate

KWD HUF
1 KWD0 HUF
5 KWD0 HUF
10 KWD0 HUF
25 KWD0 HUF
50 KWD0 HUF
100 KWD0 HUF
500 KWD0 HUF